Värdeskapande intellektuella rättigheter!

Calås Innovation AB, erbjuder lokal närvaro och on-line-support inom innovationsutveckling och affärsutveckling med intellektuella rättigheter och avancerad teknik så som programvara, AI, mekanik, elektronik, automotive, HVAC, telekommunikation, IoT, försvar, simulering, sustainability och flödesdynamik.


Företagsstöd inom IP

Kontakta oss för mer information. Konkurrentanalys. Teknology forecasting. Freedom to operatet. Patent landscaping. Fångst av uppfinningar genom innovations-event och open-innovation.
Hantering av anställdas och andras uppfinningar.


Stöd åt uppfinnare

Fri inital rådgivning.


Patentombud

Från idé till försvar av patent och kommersialisering.
Från form till skydd av industriell design.
Från igenkännings-idé till skyddat varumärke.
Från skapande till upphovsrätt och licensiering.
Från hemlighet, till skyddad respekterad skyddad affärshemlighet.


IPR R&D-support

Stöd åt utvecklingsavdelningen vid framtagning av ny teknik och nya produkter.


In-house IPR management

Aktivt stöd som patent och IP-chef. Senast från National Electric Vehicle Sweden, som patent-chef; Husqvarna Group som patent attorney; Saab Security & Defence, samt Saab Training Systems ABV som IPR Manager; Ericsson Telecom som Innovation Manager.


Kontakta oss på

Patentstrategier

Att välja rätt IPR- och patentstrategi kan vara minst lika viktigt som att välja rätt affärsstrategi för ett företag. Patent och IPR har en långsiktig påverkan på företagets möjligheter.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi har hjälpt företag att skapa ett ökat värde genom intellektuella rättigheter och vetskap om IPR business intelligence.